La Certicació FIMPA, otorga a TANCAMENTS METAL.LICS S.L, l'acreditació de Empresa Certificada y reconeix que TANCAMENTS METAL.LICS S.L, reuneix tots els requisits per ser inscrita en el registre d'instaladors i mantenedors de portes automátiques.

 

Fent així, empresa valida per poder realitzar el manteniment tant preventiu com correctiu de la seva porta de garatge tant individual com comunitaria e industrial.